Šodien 14:45 Eiropas Centrālās bankas paziņojums par % likmes izmaiņām, kur izmaiņas nav gaidāmas, tomēr preses konference 15:30 var iezīmēt tālāku ECB monetārās politikas virzienu. Kopš 2016. gada marta ECB refinansēšanas procentu likme ir 0.00%, kas pēc 2008. gada krīzes kopumā ir tikusi pakāpeniski pazemināta. Tik ilgu % likmju pazemināšanu Eiropas Centrālā banka vēsturē nav veikusi

Kas ir refinansēšanas % likme?

Tā ir % likme, kuru centrālā banka nosaka nosaka komercbanku aizņēmumiem no centrālās bankas. Pazeminot šo % likmi palielinas naudas naudzums apgrozībā, jo palielinas pieprasījums pēc centrālās bankas aizdevumiem. Paaugstinot šo % likmi samazinas naudas daudzums apgrozībā, jo samazinas pieprasījums pēc centrālās bankas aizdevumiem. Refinansēšanas % likme ir viens no centrālo banku monetārās politikas instrumentiem. Eiropas Centrālās bankas galvenais mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti pēc monetārās politikas principiem, instrumentiem, procedūrām un kritērijiem

Kādu iespaidu var radīt šo % likmju izmaiņas?

Centrālā banka veic refinansēšanas % likmes pazemināšanu, lai veicinātu ekonomikas attīstību, tomēr praksē tiek izmantoti arī citi monetārās politikas instrumenti, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Centrālā banka veic refinansēšanas % likmes paaugstināšanu, lai ekonomika neattīstītos pārāk strauji, kas var izraisīt ekonomikas pārkaršanu. Pazeminot % likmes tās valsts valūtai vajadzētu zaudēt vērtību, bet palielinot pieaugt vērtībā, tomēr var notikt arī otrādi, jo cenas var veikt arī spekulatīvas kustības. Parasti ilgākā laika posmā valūtas vērtība tiešām ietekmējas no refinansēšanas % likmju izmaiņām.