Kas ir finanšu tirgus dalībnieki un kādi ir to mērķi?

finanšu tirgus dalībnieki

Centrālās bankas

Galvenai mērķis ir rūpēties par cenu stabilitāti un ekonomikas izaugsmi ar dažādiem monetārās politikas rīkiem un pasākumiem.
1. Nosaka procentu likmes, par kurām tās aizdod naudu komercbankām, tās sauc par refinansēšanas procentu likmēm. Vēl ir arī noguldījumu procentu likmes un aizdevumu procentu likmes uz nakti.
2. Pārvalda ārvalstu valūtu rezerves.
3. Nodrošina skaidras naudas laišanu apgrozībā
4. Nodrošina drošu starpbanku norēķinu sistēmu vidi

Komercbankas

Galvenais mērķis ir gūt peļņu.
Pieņem noguldījumus un izsniedz kredītus, nodrošina drošas norēķinu iespējas, piedāvā ieguldījumu pakalpojumus finanšu instrumentos.

Starptautiski uzņēmumi

Galvenie mērķi ir veikt drošus norēķinus un saņemt samaksu par iegādātajām vai pārdotajām precēm un pakalpojumiem. Tāpēc norēķini notiek izmantojot komercbanku pakalpojumus.

Fondi, investīciju kompānijas

Galvenais mērķis ir gūt peļņu no ieguldījumu vērtības pieauguma. Pārvaldīt un veidot investīciju portfeļus.

Privātpersonas

Galvenie mērķi ir veikt naudas konvertāciju, pirkt/pārdot, gūt peļņu no finanšu instrumentu tirdzniecības.