Makroekonomika

Kas ir makroekonomika?

Ekonomikas zinātnes nozare, kas pēta tautsaimniecību raksturojošus rādītājus, to izmaiņas un likumsakarības kopumā.

Daži no svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem:

iekšzemes kopprodukts

nacionālais kopprodukts

eksports

imports

tirdzniecības bilance

bezdarba līmenis

nodarbināto skaita izmaiņas

jauno darbavietu skaita pieaugums

valsts budžeta deficīts

valsts parāds

inflācija

mazumtirdzniecības apjomi

ieņēmumu indekss

Kur izmanto makroekonomiku?

Makroekonomika palīdz izprast valsts vai reģiona ekonomisko situāciju, lai pieņemtu politiskus lēmumus, kas varētu palīdzēt uzlabot valsts vai reģiona ekonomisko situāciju.

Centrālās bankas pieņem monetārās politikas lēmumus, kuri ir galvenokārt balstīti tieši uz makroekonomisko rādītāju analīzi un likumsakarībām.

Bankas, pensiju fondi, apdrošināšanas kompānijas, privātie investori, treideri un citi izmanto makroekonomiku, lai pieņemtu lēmumus saistībā ar investīciju stratēģiju, izdarītu prognozes un pirktu vai pārdotu dažādus finanšu instrumentus.

Makroekonomika atstāj iespaidu uz ikviena cilvēka dzīvi, tomēr tikai retais to pamana, apzinas un saprot. Tici tam, ka pastāv ekonomiskie cikli vai nē, bet krīze un pat recesija ir ekonomikas sastāvdaļa, kas liek par sevi atcerēties ik pēc 5, 7, 10 vai vairāk gadiem. Nav konkrēta cikla no krīzes līdz krīzei, tomēr makroekonomiskie rādītāji, monetārā politika, politiskie notikumi un patērētāju uzvedība palīdz pieņemt pārdomātus biznesa, investīciju un lielāku pirkumu iegādes lēmumus.

Labāk patīk skatīties video?